•  


   

  Głównym celem wdrożenia systemu B2B objętego projektem jest zintegrowanie procesów występujących pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami oraz usprawnienie komunikacji między nimi poprzez wprowadzenie automatycznej wymiany informacji z wykorzystaniem platformy online. Projekt polega na implementacji nowoczesnych rozwiązań sprzętowo-programowych przystosowanych, które w przyszłości pozwolą między innymi na duże oszczędności obejmujące koszty administracyjne oraz szybką realizację procesów z Partnerami.

  Głównymi składnikami systemu będą:

  1.  System do zarządzania (moduły) niezbędny do komunikacji B2B.

  2.  Licencja na oprogramowanie realizujące wymianę informacji miedzy Wnioskodawcą a Partnerami

  3.  Elementy sprzętowo-programowe niezbędne do realizacji procesów biznesowych.

  Do poprawnego działania systemu niezbędne będą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

  PROCESY BIZNESOWE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SYSTEM

  1.  Proces automatycznego przesyłania informacji o nowych produktach, nowościach, promocjach.

  2.  Proces elektronicznego generowania zamówień przez Partnerów.

  3.  Proces przyjmowania i automatycznego rejestrowania zamówień.

  4.  Proces automatycznego generowania i przyjmowania dokumentów sprzedaży.

  5.  Proces informowania o stanie rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą i Partnerami.

   Zasięg projektu i rynek docelowy – Polska.

   Maksymalna wartość dofinansowania: 122 850,00 PLN